משתמש בכפות רגלים אוגרות אנרגיה מסוג RUSH FOOT
מאושר לשימוש במשרד הבטחון ומשרד הבריאות.